آگهی مزایده‌های پیمانکاری در معادن سنگ مرمریت نفیس یزد و مرمریت میرولی کرمان

آگهی مزایده‌های پیمانکاری در معادن سنگ مرمریت نفیس یزد و مرمریت میرولی کرمان

آگهی مزایده‌های پیمانکاری در معادن سنگ مرمریت نفیس یزد و مرمریت میرولی کرمان مهلت دریافت اسناد و ارائه پیشنهادات تا پايان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۰

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بالا
Call Now Button