آگهـی های ویژه

تامين كننده سنگ لاشه طبيعي مستقيم از معدن
تامين كننده سنگ لاشه مستقيم از معدن
تامين كننده سنگ لاشه مالون طبيعي
فروش سنگ لاشه سنگ مالون بدون واسطه تامين ميشود
تامين كننده سنگ لاشه بدون واسطه تهيه ميشود
فروش سنگ لاشه از معدن تا مقصد

فروش سنگ لاشه از معدن تا مقصد

ساري

110,000 تومان (قابل توافق)
فروش سنگ لاشه بدون واسطه تامين ميشود

فروش سنگ لاشه بدون واسطه تامين ميشود

سوادكوه

120,000 تومان (قابل توافق)
تامين كننده سنگ لاشه سنگ مالون طبيعي

تامين كننده سنگ لاشه سنگ مالون طبيعي

قاهمشهر

120,000 تومان (قابل توافق)
تهيه كننده سنگ لاشه و سنگ مالون با قيمت ارزان
بالا
Call Now Button