تابلو برق ساختمان

تابلو برق ساختمان 09121181489-09122717361-02144038255 فروشانواع تابلو برق پلاستیکی در ابعاد مختلف تابلوبرق ساختمان، به عنوان یک سیستم توزیع برق در ساختمان، مسئول تأمین و توزیع برقمورد نیاز برای تجهیزا...

فروش توری فایبرگلاس زیرگچی

دارای چشمه و گرماژ متنوع جهت بالا بردن استحکام و مقاومت سطوح جهت ترمیم ترک و شکستگی سطوح

فروش توری فایبرگلاس عایق رطوبتی

توری آببندی استخر مناسب سطوح مختلف مناسب مناطق مرطوب عدم پوسیدگی / عدم جذب رطوبت/ دارای چشمه و گرماژ متنوع

فروش توری فایبرگلاس پشت سنگ

دارای گرماژ و چشمه های متنوع جهت ترمیم ترک و شکستگی بالا بردن استحکام سطوح سنگی دوام و ماندگاری بالا/عدم پوسیدگی/عدم جذب رطوبت...

فروش توری فایبرگلاس زیرگچی سیگنچر

توری زیرگچی جهت بالا بردن استحکام و مقاومت مصالح ساختمانی سازگار با انواع مصالح عدم پوسیدگی/دوتم و ماندگاری بالا

فروش توری فایبرگلاس پشت سنگ سیگنچر

توری فایبرگلاس پشت سنگ جهت بالا بردن استحکام و مقاومت سطوح سنگی ترمیم ترک و شکستگی سنگ دوام و ماندگاری بالا

فروش توری فایبرگلاس عایق رطوبتی سیگنچر

مش فایبرگلاس عایق رطوبتی مناسب مناطق مرطوب دارای گرماژ و چشمه های متنوع مناسب آببندی استخر/عایق کاری دیوار و کف عدم جذب رطوبت/عدم پوسیدگی/دوام و ماندگاری بالا...

فروش توری فایبرگلاس زیرگچی ولنتینو

مش فایبرگلاس جهت بالا بردن استحکام و مقاومت مصالح ساختمانی ترمیم ترک و شکستگی مصالح ساختمانی عدم پوسیدگی/سازگار با انواع ملات ها/دوام و ماندگاری بالا...

فروش توری فایبرگلاس پشت سنگ ولنتینو

مش فایبرگلاس پشت سنگ جهت بالا بردن استحکام و مقاومت نمای سنگی ساختمان/ترمیم ترک و شکستگی سنگ/دوام و ماندگاری بالا/عدم پوسیدگی توری دارای گرماژ و چشمه های متنوع...

فروش توری فایبرگلاس عایق رطوبتی ولنتینو

مش فایبرگلاس عایق رطوبتی مناسب مناطق مرطوب/آب بندی استخر/عایق بندی دیوار و کف عدم پوسیدگی/دوام و ماندگاری بالا/دارای چشمه و گرماژ متنوع...

بالا
Call Now Button